Wenga_liggande_rgb_

Vi arbetar främst med villaprojekt av varierande art. Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar inom ROT och nyproduktion.
Vi har lång erfarenhet av branschen och är väl insatta och uppdaterade inom alla aspekter av byggprocessen.
Vi bygger alltid enligt svensk byggnorm som har sin grund i Boverkets regler. 

Verksamheten startade 2007 och har sitt säte i Nacka där verksamheten till största del bedrivs. Vår affärsidé är att vara ett tryggt, proffesionellt och kostnadseffektivt alternativ för privatkunder. 
 

Vårt arbetskoncept går ut på att:

-  Ha en lyhörd och tydlig kommunikation med kunder

   och  samarbetspartners. En bra dialog betyder allt för ett bra slutresultat!
- Utföra estetiskt tilltalande arbeten med hög kvalitet och funktion. 

- Kontinuerligt uppdatera vår kompetens, alltid försöka att bli bättre.