Wenga_liggande_rgb_

2014 > 03

Nu är alla höjder kontrollerade. Alla genomföringar tätade och armeringen på plats. Bara att vänta på betongbilen.

Läs hela inlägget »

Nu har hålet fyllts med grus och jämnats av.

Åldersbeständig plast har lagts ut under lagret av frigolit, för att garantera en tät konstruktion.

Läs hela inlägget »

Nya avloppsrör har monterats, Dräneringsbrunn och dräneringsrör är på plats. Ytterligare ett rör har monterats som inspektionslucka för att komma åt avloppets renslucka.

Läs hela inlägget »

Ett 20 kubikmeter stort hål i källaren behöver dräneras, fyllas igen och gjutas.

Vi börjar med att ta bort gamla och rostiga avloppsrör.

Läs hela inlägget »